Home Part – 4 điểm nổi bật của dịch vụ

(Hướng dẫn: tên class của Font Awesome để hiển thị icon, nội dung đoạn text hiển thị đi kèm)

fa-check-circle-o | Chất lượng
uy tín

fa-money | Giá thành
tốt nhất

fa-truck | Bảo trì
tận nơi

fa-cog | Sửa chữa
chuyên nghiệp